Källan

Man lever en gång, i nuvarande form lever man en gång.

Man tror att livet är förutbestämd, man kan känna de olika etapperna i det vi upplever som rinnande tid. Vi har en intern bild, skapad av oss själva i en objektiv värld full med förutbestämda normer och regler. Vi tror oss kunna finna lycka och mening i det som vi på förhand bestämt ska ge oss detta. Vi dammar så småningom av forntida drömmar från vår barndom om vad som skulle kunna ha skett, vi frågar oss själva varför det inte blev så. Vi identifierar barnet som det riktiga jaget vars drömmar inte gick i uppfyllelse, vi försöker sedan göra det bästa av situationen och ger upp. Vi följer de lagda spåren som ännu inte har lagts, vi följer vår framtid som ännu inte varit och vi grämer oss för en avlägsen dåtid vars konsekvenser inte har något att göra med det nuvarande upplevda nuet.

Någonstans inom oss själva vet vi att det är något som inte stämmer, vi får ibland en skymt av denna verklighet i olika situationer och passager i vår värld. Men ofta negligerar vi bort denna egentliga verklighet. Vi är så indoktrinerade i “vårt” sätt att tänka, att det bli en del av vår kropp, en del av vårt väsen, en del av vår ande. I varje andetag andas vi in våra subjektiva och fragmenterade medvetanden. Vi ser endast det vi vill se och inte det totala av det vi inte vill se. Det paradoxala är ofta att det vi inte vill se är det vi egentligen skulle vilja se. Det vi inte vill känna är egentligen det vi skulle vilja känna.  I skrift och text känner vi möjligtvis igen en del av de tankar och insikter som våra mest intima, flytande och temporära stunder av kosmisk visdom ger oss men vi underskattar ofta dessa och förlitar oss på det som redan varit. Vi tror att våra tankar och reflektioner inte kan ge oss något, vi förlitar på att externa texter, externa människor och externa materiella ting på något magiskt sätt ska få oss att vakna upp, få oss att växa och göra oss lyckliga inom en snar framtid.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s